Broddbo, Sweden

 

På grund av förändrat klimat och växande mänsklig påverkan utsätts marken för ett ökande hot från en rad olika processer som t.ex. jorderosion, markpackning,

ökenspridning, försaltning, hårdgörning av mark, föroreningar och förlust av organiskt material och biologisk mångfald. Marken måste skyddas och bevaras för att

säkerställa att funktioner och tjänster som livsmedelsproduktion, buffring och filtrering av vatten, lagring av näringsämnen och kol, inte försvinner eller minskar.

RECAREprojektet har samlat ett multidisciplinärt team av 27 olika organisationer för att finna metoder för att utvärdera de nuvarande hoten mot marken och att hitta innovativa lösningar för att förhindra ytterligare markförstöring i Europa.

RECARE-projektet syftar till att:

  1. Fylla kunskapsluckor i vår förståelse av hur marken påverkas av klimat och mänskliga aktiviteter
  2. Utveckla en harmoniserad metod för att bedöma tillståndet i marken
  3. Utveckla en allmängiltig metod för att bedöma effekterna av markförstörelse på markfunktioner och ekosystemtjänster
  4. Välja ut innovativa åtgärder i samarbete med intressenter och utvärdera effekten av åtgärderna avseende markfunktioner och ekosystemtjänster samt uppskatta deras kostnad och nytta
  5. Skala upp resultat från 17 fallstudier till europeisk nivå för att utvärdera effektiviteten av åtgärder i hela Europa
  6. Utvärdera sätt att underlätta införandet av dessa åtgärder
  7. Genomföra en integrerad bedömning av befintlig markrelaterad politik och strategier för att identifiera mål, effekter, synergier och potentiella inkonsekvenser, och ta fram rekommendationer till förbättringar baserade på resultat i RECARE-projektet.

Projektledare: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., SLU

v. Projektledare: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., SLU

DSCF2646 web