Copşa Mică, România

Despre proiectul RECARE

Având în vedere schimbările climatice și intensificarea activității antropice solurile sunt tot mai amenințate de o gamă largă de procese de degradare precum: eroziunea, compactarea, deșertificare, impermeabilizarea, contaminarea și altele. De aceea se impune identificarea unor măsuri de conservare și protectie a solurilor în vederea păstrarii nealterate a principalelor lor funcții: producerea de hrană, tamponarea, filtrarea , transformarea și depozitarea apei, nutrienților, carbonului și a altor substanțe. Proiectul RECARE a reunit o echipa multidisciplinara cu specialiști din 27 de organizații diferite, în scopul evaluării principalelor procese de degradare și găsirea de soluții inovatoare pentru a preveni degradarea în continuare a solurilor din întreaga Europă.

Problemele ce apar datorită proceselor de degradarea solului au un caracter specific fiind determinate de interacțiunea dintre factorii biofizici, socio-economici și politici, fiecare dintre aceștia putând varia la nivel european. Prin urmare, cele 17 studii de caz privind diferitele tipuri de degradare a solului sunt incluse în proiectul RECARE în scopul studierii acestor procese în diferite condiții din Europa și al identificării soluțiilor adecvate de remediere, folosind o abordare inovatoare care combină cunoștințele științifice generale cu cele existente la nivel local. Prin integrarea rezultatelor din studiile de caz, se completează tezaurul de cunoștințe în ceea ce privește sistemul sol și interacțiunea sa cu societatea umană și se pot elabora concluzii generale la nivel european mai larg, pentru fiecare tip de degradare a solului.

Romania Pollution Source

Principalul tip de degradare a solului

Copsa Mică este un oraș dezvoltat în jurul a două platforme industriale, ambele cu un ridicat potential poluant. Principalii poluanți din zonă sunt cadmiul, cuprul, plumbul și zincul. În raportul pe anul 2012 – "World's Worst Polluted Places" al Institutului Blacksmits și Green Cross Elvetia, Copșa Mică fost nominalizată la categoria orașelor intens poluate cu cadmiu.


Funcționarea îndelungată a acestor platforme industriale cu tehnologii învechite a determinat: acumularea unor cantități importante de metale în terenurile arabile, creșterea conținuturilor de metale din vegetația zonei, scăderea stabilității solului, acidifierea solului și perturbarea activității micobiologice din sol cu implicații negative asupra calității materiei organice și a rezervei de elemente nutritive. Conform unor studii realizate în anul 2005 suprafețele de teren în care valorile conținutului unui metal au depășit în sol, în stratul 0-20 cm valorile limitei de alertă pentru folosințe sensibile erau de 7040ha pentru zinc, 10320 ha pentru cadmiu și 22565 ha pentru plumb.

Activităţi din cadrul proiectului RECARE

Studii anterioare au demonstrat că imobilizarea metalelor grele prin utilizarea unor aditivi anorganici reduce transferul poluanților din sol în plantă cu efecte pozitive asupra calității culturilor. Aplicarea lor pe suprafețe mari nu s-a realizat până în prezent. O mai bună cunoaștere a proceselor chimice și fizice care controlează imobilizarea metalelor, asociată cu o testare în condiții de câmp va permite selectarea celor eficiente și economice măsuri de remediere în concordanță cu specificul arealului de remediat. Se vor organiza studii sociologice în scopul evaluării nivelului socio-economic al comunităților din zonele afectate de poluare dar și al gradului de acceptare a măsurilor de remediere propuse.

Echilibrul de Gen

La primul workshop organizat in cadrul proiectului au fost invitati 7 femei si 10 barbati, asigurându-se astfel un bun echilibru al sexelor. Proprietarii de terenuri, furnizorii de informatii pentru public, administratorii de terenuri, muncitorii agricoli si reprezentatii autoritatilor locale sunt atat femei cat si barbati. Reprezentantii institutiilor publice al caror rol este acela de a acorda si controla finantarile pentru proprietarii de terenuri au fost in special barbati.
In ceea ce priveste alegerea modalitatilor de asigurare a unui management durabil al terenurilor in scopul reducerii degradarii solurilor din zona, optiunile participantilor au fost diferite in functie de genul participantilor.

Astfel femeile au considerat ca cea mai indicata abordare o reprezinta „organizarea unor actiuni de instruire si formare in scopul cresterii gradului de intelegere si acceptare a alternativelor de utilizare a terenurilor ce presupun schimbarea folosintei terenurilor degradate (inlocuirea culturilor anuale cu plante bioenergetice, impadurirea terenurilor degradate, etc) in scopul reducerii riscurilor asociate expunerii la contaminanti prin intermediul lantului alimentar. De asemenea identificarea unor surse alternative de castig pentru particulari (turism, prelucrarea materialelor, etc) poate reprezenta o alternativa la schimbarea categoriei de folosinta agricola a terenurilor contaminate .

In schimb alternativa indicata de barbati a reprezentat-o initierea unor actiuni de lobby in scopul imbunatatirii cadrului legal in domeniul utilizarii terenurilor contaminate (acordarea unor plati compensatorii pentru proprietarii de terenuri din zonele contaminate, etc).

Contact

Nume: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecţia Mediului București

Adresa: Bd. Mărăști, nr. 61, sector 1, București

Telefon: + 40213184349

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.icpa.ro

More information about the RECARE project in Romanian can be found in the project leaflet here. A printable version of the leaflet can be downloaded from here