Finding and sharing solutions to

protect our soils

Europe's soil research hub

Who is RECARE-Hub for?

Farmers & Forestry

RECARE-Hub contains the latest information on preventing soil threats, and cost-benefit analysis on proven remediation techniques.

Industry

Discover innovative sustainable land management measures that can combat threats to key soil functions.

Policy makers

Find out more about land care strategies relevant to your region and our integrated assessment of existing soil related policy.

Researchers

Access a wealth of European research data on soil threats and the efficacy of land care strategies.

Teachers & environmentalists

Whether you're a teacher or a concerned environmentalist, find out why Europe's soils are under threat and what researchers are doing to help combat the problems.

Resources designed for you

 

The soil that underpins Europe's agricultural systems faces numerous threats.

If you are interested in learning about specific soil threats, you can explore the individual threats below. If you want detailed guidance for assessing soil degradation or learning about management measures to prevent and remediate against soil degradation, you might want to head straight over to RECARE's resources.

 

RESOURCES

Wroclaw and Poznan, Poland

Zmiany klimatyczne i zwiększona działalność człowieka, powodują wzrost zagrożenia dla funkcji gleb poprzez intensyfikację procesów: erozyjnych gleb, zasklepiania, pustynnienia, zagęszczenia gleby, zanieczyszczenia i innych. Gleby muszą być poddane odpowiedniej ochronie, w celu ochrony ich różnorodnych funkcji, takich jak produkcja żywności, bufor i filtracja wody oraz magazynowanie substancji odżywczych i węgla organicznego. Projekt RECARE zgromadził multidyscyplinarny zespół z 27 różnych organizacji w celu opracowania metod oceny obecnych zagrożeń dla gleby i znalezienia innowacyjnych rozwiązań, aby zapobiec dalszej degradacji gleb w Europie. W projekcie RECARE wykorzystano 17 obszarów testowych, z różnymi formami degradacji gleb, w celu uchwycenia różnorodnych warunków środowiskowych występujących w Europie.

W projekcie RECARE wykorzystano 17 obszarów testowych, z różnymi formami degradacji gleb, w celu uchwycenia różnorodnych warunków środowiskowych występujących w Europie.

Polandpic1

Cele

Cele projektu RECARE: 1. Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu wpływu działalności człowieka, w dobie zmian klimatycznych, na funkcjonowanie ekosystemów glebowych.

2. Opracowanie metod szacowania stanu degradacji i potrzeb ochrony gleb

3. Opracowanie uniwersalnej metodologii mającej na celu określenie wpływu procesów degradacyjnych na funkcje gleb oraz funkcje ekosystemowe

4. Wybranie innowacyjnych praktyk ochrony gleb, we współpracy z interesariuszami , oraz ocena ich skuteczności (kosztów, zysków) w stosunku do funkcji gleby i jej ekosystemu.

5. Ekstrapolacja danych z 17 obszarów testowych do Europejskiej skali, w celu oceny skuteczności tych praktyk w krajach UE.

6. Wypracowanie dobrej praktyki w celu łatwej adaptacji opracowanych metod przez interesariuszy

7. Przeprowadzenie zintegrowanej oceny aktualnych aktów prawnych i strategii ochrony gleby. Określenie ich celów, jakości, synergii i potencjalnych nieścisłości, znajdujących się w nich, w celu wydania zaleceń na podstawie wyników otrzymanych w projekcie RECARE.

Polandpic2

Niezwykle istotne jest monitorowanie jakości gleb użytków rolnych przeznaczanych na cele nierolne. Grunty rolne o wyższej bonitacji (klasy 1-3) lub wartościowszych kompleksach przydatności rolniczej (np. kompleksy 1, 2, 4, 1z) mają większe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz równowagi środowiskowej. Mechanizm ochrony najlepszych gleb zawarty w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78) polega na tym, że przekształcenie gruntów rolnych klas bonitacyjnych I-III położonych na glebach mineralnych oraz wszystkich klas położonych na glebach organicznych wiąże się z konieczności uzyskania decyzji administracyjnej (dla zwartych obszarów >0,5 ha decyzji ministra ds. rolnictwa) i wniesienia opłat, których wysokość zależny od klasy gruntu. Wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze polega na zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na inne grunty np. komunikacyjne czy przemysłowe. Powierzchnia gruntów rolnych wyłączonych na inne cele w Polsce w okresie od 2000 roku była zróżnicowana. Najwięcej gruntów rolnych wyłączonych na cele nierolne w Polsce było w 2005 roku (4048 ha), natomiast najmniej w ciągu ostatnich 6 lat w roku 2013 (1944 ha). Taka skala wyłączeń oznacza jednak średni poziom wyłączeń nie mniejszy niż 5 ha dziennie.

Polandpic3

Polandpic4

Polandpic5.1

Polandpic5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polandpic6

Polandpic7

 

 

 

 

 

 

Latest News

RECARE Conference Desktop 1

BACKGROUND

RECARE – Preventing and Remediating Degradation of Soils in Europe through Land Care 

RECARE Policy Conference, 27 September 2018 in Brussels

Soils in European Union are a vital environmental resource in need of better protection. Despite the wide recognition of the importance of soils, soil protection efforts in European Union have been partial, fragmented and insufficient to halt their degradation. Calls for improving this situation have increasingly come from scientists, policymakers, non-governmental organisations and citizens. The discussions and negotiations around the design of European policies for post-2020 period offer the opportunity to improve the current situation.

What is the best way forward for soil protection in the EU? How can we improve EU policies to secure the delivery of soil ecosystem services?

These questions will be at the core of the Final Conference of the RECARE project to take place on 27 September 2018 in Brussels, presenting project findings on:

  • effective strategies for prevention and remediation of soil threats and their uptake among land managers
  • the impacts of European policies, and
  • options for future policy responses

The event will offer an opportunity to discuss how RECARE results can influence the design of future European policies on soil protection.

 

AGENDA

The conference agenda is available here.

VENUE

The conference will take place at:
Les Ateliers des Tanneurs
Rue des Tanneurs 60A
1000 Bruxelles
Belgium
https://www.ateliersdestanneurs.be/

Please click here to locate the conference venue on Google Maps.

REGISTRATION

To register for the conference, please, fill in our registration form:

http://registration.ecologic-events.eu/recare-policy-conference 

To keep up with RECARE, like us on Facebook and follow us on Twitter!

Case Study Sites

 Click on the map below to find out more about RECARE's case study sites
Case Studies

Project Partners

ABOUT US

RECARE is multidisciplinary team of 27 different organisations assessing the current threats to Europe's soils and innovative solutions to prevent further soil degradation.

Academic Contact
Professor Coen Ritsema 
Wageningen University
E: coen.ritsema[AT]wur.nl

Media Contact
Dr Matt Reed
E: mreed[AT]glos.ac.uk

Funding

Funded by the European Commission FP7 Programme, ENV.2013.6.2-4 ‘Sustainable land care in Europe’.

EU grant agreement: 603498.

Project officer: Maria Yeroyanni.

European Commission logo